Veteraanijaosto

Veteraanijaosto järjestäytyi nykyiseen toimintamuotoon v. 2006.  

Nykyistä hallitusta vastaava toimikunta esitti v. 2005 syyskokoukselle veteraanijaoston perustamista ja pientä erillistä toimintamäärärahaa ammattiosaston talousarvioon.

Kun kokous hyväksyi esityksen, niin voidaan katsoa veteraanijaoston toiminnan tästä käynnistyneen.  Silloinen toimikunta, joka vastasi nykyistä hallitusta, valitsi jaostonjäsenet. 

Silloin onnistuneet henkilövalinnat on merkittävästi vaikuttanut siihen, että jo yli kymmenen vuotta jatkunut toiminta on vakiinnuttanut aseman ammattiosaston toimintaympäristössä.  Tapahtumiin, joita veteraanijaosto järjestää,
osallistuu osaston vanhemmat jäsenet hyvästi.

Toiminnan alkutaipaleella mietittiin jaostolle toiminta-ajatusta ja tavoitetta. Kirjattiin, että toiminnan avulla pitää säilyttää sellaisten ihmisten kanssakäyminen ja vuorovaikutus, jotka ovat tulleet tutuiksi jo työpaikoilla työssäoloaikana.

Lisätavoitteena oli saada mukaan uusia ihmisiä, mahdollisemman monelta työpaikalta.  Erilaisia tapahtumia järjestämällä on toimittu ja ammattiosaston veteraanijäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti niihin.

Voidaan sanoa, että perusmallilla jatketaan eteenpäin. Toivomme kiinnostuksen säilyvän edelleen veteraanijaoston toimintaa kohtaan.

Toiminnasta ilmoittelemme tällä kotisivulle entistä enemmän.  Tämä yhteys on hyvä hajallaan asuville veteraanijäsenille.

Jäsenet

Markku Kosonen, puheenjohtaja

puh. 050 585 6243, sähköposti: makekos (at)gmail.com

Rauno Kovanen varapuheenjohtaja

puh. 050 372 4494, sähköposti: kovanen1(at)hotmail.com

Pauno Venäläinen, sihteeri
puh. 050 524 8202, sähköposti: panu.venalainen(at)viestilinja.fi

Tapio Kauranen, jäsen
Harri Kuutti, jäsen

Markku Mikkonen, jäsen
Jouko Tynkkynen, jäsen

Ei jaoston tiedotteita tällä hetkellä.

Ei jaoston tapahtumia tällä hetkellä.