Savonlinnan Metallityöväen ammattiosaston historia

112-vuotias ammattiosasto

Vuonna 2016 tuli kuluneeksi satakymmenen vuotta ammattiosastomme perustamisesta. Osasto on perustamisensa jälkeen vaihtanut nimeä sekä järjestysnumeroa useita kertoja. Juuremme ovat kuitenkin vuodessa 1906, jolloin osasto on perustettu. Ammattiyhdistystoiminta on viime vuosisadan alussa vaatinut hyvin suurta uskallusta ja rohkeutta. Ammattiosaston jäsenmäärä oli alkuvuosina hyvin pieni ja toiminta hajanaista. Työelämän lainsäädäntöä ei ollut, puhumattakaan työehtosopimuksen antamasta turvasta. Suuri kiitos ja kunnia niille aktiiveille, jotka ovat laittaneet itsensä likoon yhteisen asian puolesta.

Nyt osastossamme on noin tuhat jäsentä, jotka koostuvat kaikista Savonlinnan seudun työpaikoista. Suurin osa jäsenistä on Metallin pääalan työehtosopimuksen piirissä. Ammatillinen järjestäytyminen on ollut se pohja, jolta ponnistaen tulonjakotaistelussa on vuosikymmenien aikana saatu monia hyvin merkittäviä parannuksia työntekijöiden työehtoihin, työolosuhteisiin ja sosiaaliturvaan. Työ jatkuu edelleen.

Ammattiosaston tehtävänä on “yhteistoiminnan avulla parantaa jäseniensä työ- ja palkkaehtoja sekä toimimaan yhteiskunnallisen asemansa ja sivistystasonsa kohottamiseksi. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemokratian toteuttamista sekä ammatillista koulutusta ja kasvatusta”.

Kaikilla suuremmilla metallin työpaikoilla on luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, jotka jäsenistö on valinnut. Työpaikkojen luottamushenkilöt sekä ammattiosaston toimikunta ja toimihenkilöt ovat käytettävissä, kun tarvitset tietoa työelämän pelisääntöihin, työttömyyteen tai jäsenyyteen liittyvistä asioista.

Yhteystiedot löytyvät täältä.